Galjoen, fregat en walvisvaarder

Het galjoen is een zeilboot in de stijl van de kraak, maar met de snelheid van de karveel. De galjoenen waren grote schepen en bezaten grote vuurkracht die werd gebruikt sinds het midden van de vijftiende eeuw. De galjoenen waren krachtig en zeer langzaam in vernietiging die evengoed voor handel of oorlog konden worden gebruikt. Vanaf het midden van de zestiende eeuw werden ze het belangrijkste handelsschip van de Europese landen, en in hun ontwerp waren de latere soorten op kleine oorlogsschepen gebaseerd.

In de militaire marine werd het fregat gebouwd, dat twee bruggen had en de korvet met slechts één. In de koopvaardij de barkentijn of schoenerbark en de schoener. Het laatste belangrijke type zeilschip dat werd gemaakt was de clipper die in 1840 in de Verenigde Staten was gebouwd en bedoeld was om lange afstanden af te leggen. Het was een houten romp, dun en licht en van grote snelheid tijdens zijn reizen en streed tegen de stoomschepen die al opdoken.

Ook verscheen in de negentiende eeuw het grootste tonnagevaartuig, de walvisvaarder. Van grote diepgang en ruimte aan dek om te kunnen vissen op walvissen en