Grote schepen

Belangrijke grote schepen over de tijd waren en zijn nog steeds opleidingsschepen. Een opleidingsschip is een type boot die wordt gebruikt om studenten op te leiden tot matrozen. De term wordt vooral gebruikt voor boten die door de marines worden gebruikt om toekomstige officiers te trainen. In wezen zijn er twee soorten, de oude boten die als thuisklas worden gebruikt en andere die worden gebruikt voor training op zee. Over het algemeen zijn het moderne zeilschepen met motorische voortstuwing, die de student in staat stellen vertrouwd te raken met de studie van de zee en de kunst van navigatie en alles die daarmee te maken hebben.

We hebben ook het koopvaardijschip. De koopvaardijschepen worden gebruikt voor ladingen. Over de hele wereld zijn er ongeveer 90.000 schepen met een capaciteit van 600 miljoen ton, ongeveer 3 keer zoveel als in het begin van de eeuw. Zeevervoer vertegenwoordigt 95% van alles wat wordt vervoerd in de wereld, waarvan 60% overeenkomt met olie- en mineraalverkeer en 20% bestaat uit containerschepen. Een derde van de wereldvloot bevindt zich onder een paviljoen die goed uitkomt zoals in o.a. Liberia, Cyprus, Panama, en anderen, die met inachtneming van internationale verdragen, minder veeleisend is op het gebied van veiligheid en sociale bescherming voor hun werknemers.

Onder koopvaardijschepen vinden we containerschepen die zijn ontworpen met een enkel dek en laadperron met speciale voorzieningen met celdelingen voor het vervoer van containers. We hebben ook koelschepen, deze zijn ontworpen met laadruimten en -baaien met speciale voorzieningen voor het vervoer van bederfbare vracht. Algemene vrachtschepen zijn ontworpen met een enkel dek en laadruimte met een compartiment of meerdere tussen dekken, specifiek voor verschillende soorten vracht. De bulkcarriers of bulkschepen zijn ontworpen met een enkel dek en laadruimte me tankopstellingen en laadruimten die speciaal zijn ontworpen voor het transport van losse ladingen van verschillende soorten homogene aard. De olietanker is ontworpen met een enkele laadruimte met een opstelling voor een of meerdere onafhankelijke tanks die speciaal zijn ontworpen voor het overbrengen van goederen in vloeibare vormen. Het transport ervan is ruwe olie van offshore-platforms of van havens van producerende landen naar raffinaderijen. Ze staan bekend als de grootste schepen. Tot voor kort werden olietankers van meer dan 500.000 dwt gebouwd. Echte kubieke monsters van bijna 400 meter lang (drie voetbalvelden samen). Het bekende roroschip is ontworpen met specifieke dekken voor het transport, zoals het transport van railvoertuigen, wegtransport en voor goederen die kunnen worden geladen en gelost door wielvoertuigen. Het voertuigvrachtschip is ontworpen met dekken en een specifieke bovenbouw voor de overdracht en het laden van nieuwe wegvoertuigen.