Galeien, kogge en kraken

De galei of kombuis was een soort schip dat door meerdere mensen werd gebruikt vanaf de oudheid tot aan het einde van het tijdperk van het zeil. De oo